Zoeken

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Dabrowski Aquaria (handelend onder de naam www.dabrowski-aquaria.webshop.com) houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

2. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. U dient daartoe een ticket aan te maken in uw account. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

 

Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Pearlwebshop.com het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien de bestelling later dan 24 uur na plaatsing, maar vóór verzending wordt geannuleerd wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

3. Levering

Levering vindt alleen plaats in Europa.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. www.dabrowski-aquaria.webshop.com streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Pearlwebshop.com echter niet verplicht. Wij verzenden via TNT Post. Aangezien wij niet alle artikelen uit voorraad leveren, kan de levertijd enige dagen zijn.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

 

4. Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk en/of zetfouten.

 

5. Verzendkosten

Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend volgens onderstaand schema. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden via TNT Post als pakketpost. Voordat de bestelling wordt geplaatst worden de verzendkosten getoond.

 

Binnen Nederland               pakketpost € 6,75 (voor alle verzendingen tot 10 kilogram)
Binnen Nederland               pakketpost € 12,40 (voor alle verzendingen van 10-30 kilogram)
Europa                          pakketpost € 13,00 (voor alle verzendingen van 0-2 kilogram)
Europa                          pakketpost € 19,50 (voor alle verzendingen van 2-5 kilogram
Europa                          pakketpost € 25,00 (voor alle verzendingen van 5-10 kilogram)
Europa                          pakketpost € 34,00 (voor alle verzendingen van 10-30 kilogram)  


 
 

6. Betaling

Betaling van uw bestelling kan op één van de volgende manieren:

iDEAL

U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar uw eigen internetbankierenpagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken. U kunt alleen van iDEAL gebruik maken indien u een Nederlandse bankrekening bezit.

 

7. Zichttermijn

Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via het ticketsysteem te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden gestorneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst onherroepelijk.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan www.dabrowski-aquaria.webshop.com verschuldigd is, heeft voldaan.

 

9. Aansprakelijkheid tijdens verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij TNT Post of de Pakketdienst.

 

10. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij www.dabrowski-aquaria.webshop.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van www.dabrowski-aquaria.webshop.com. www.dabrowski-aquaria.webshop.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.www.dabrowski-aquaria.webshop.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. www.dabrowski-aquaria.webshop.com maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij Pearlwebshop.com wordt u automatisch aangemeld voor deze mailinglijst.

 

11. Garantie

www.dabrowski-aquaria.webshop.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

12. Overeenkomst

www.dabrowski-aquaria.webshop.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

13. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van  dabrowski-aquaria.webshop  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van dabrowski-aquaria.webshop zonder onze toestemming hiervoor.

 

14. Retourneren en defecten

Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden, kan het voorkomen dat een artikel defect raakt of dat u buiten uw schuld een verkeerd product ontvangt. In deze gevallen dient u binnen 7 dagen na ontvangst contact op te nemen met dabrowski-aquaria.webshop. Dat kan via het online ticketsysteem op onze website.

 

Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Voor een snelle afhandeling van uw klacht dient u een kopie van de factuur mee te sturen en de reden van de retourzending te vermelden.

 

15. Klachten

Indien u een klacht heeft over een product dat u bij dabrowski-aquaria.webshop heeft aangekocht. Neemt u binnen 7 dagen contact met ons op, via het ticketsysteem in uw account. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij verzoeken u in geen geval zelf, al dan niet door derden, de artikelen te (laten) repareren maar eerst contact met ons op te nemen. Indien u de artikelen zelf repareert, of door derden laat repareren zonder eerst met ons te overleggen, kunnen wij de klacht helaas niet meer in behandeling nemen.

 

16. Overmacht

dabrowski-aquaria.webshop heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat dabrowski-aquaria.webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Enkel de Rechtbank te Roermond is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

18. Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, contact op met ons via het ticketsysteem van uw account.